„Kolorowy świat”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-16-007/13-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat brzeski

Gmina: Brzeg

Wartość ogółem: 1009671,4

Wydatki kwalifikowalne: 1009671,4

Dofinansowanie: 858220,69

Dofinansowanie UE: 729487,59

Nazwa beneficjenta: Fenix Group Polska

NIP beneficjenta: 9721127735

Kod pocztowy: 61-059

Miejscowość: Poznań

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/20/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/20/2015

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  12/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

nowa era przedstawiciele regionalni, ministerstwo sportu, zespół lęku społecznego, dofinansowanie termomodernizacja, krs ministerstwo online, krus gov pl praca, praca brzeg pup, wniosek erpo, trasa stargard szczecin, mechanikryki pl, sowa efs

yyyyy