Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-28-090/11-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat bartoszycki

Gmina: Bartoszyce – miasto

Wartość ogółem: 226660,05

Wydatki kwalifikowalne: 226660,05

Dofinansowanie: 226660,05

Dofinansowanie UE: 192661,04

Nazwa beneficjenta: Powiat Bartoszycki

NIP beneficjenta: 7431957485

Kod pocztowy: 11-200

Miejscowość: Bartoszyce

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat bartoszycki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/22/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/8/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/1/2011

Data zakończenia realizacji: 7/31/2014

urzad pracy ełk, wg małopolska, rafał meus, bony na innowacje 2021, co to jest inwent, urząd marszałkowski województwa lubelskiego, zbiornik spolecznosc, skorzystać, urząd skarbowy łódź widzew godziny otwarcia, dane szczególne rodo, świnoujście szwecja, novumplast, włączamy, agenda po polsku, karolina śmigiel, klientelizm definicja, zerowy spis z natury przy likwidacji działalności wzór, twój czas, gryfow pl, droga ekspresowa warszawa lublin, euro 2021 polska

yyyyy

Dodaj komentarz