Kompetencje kluczowe drogą edukacyjnej przygody! Realizacja zajęć dodatkowych dla uczniów i uczennic w Gminie Somonino – etap II

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-22-038/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat kartuski

Gmina: Somonino

Wartość ogółem: 1472610,54

Wydatki kwalifikowalne: 1472610,54

Dofinansowanie: 1251718,95

Dofinansowanie UE: 1251718,96

Nazwa beneficjenta: Gmina Somonino

NIP beneficjenta: 5891031191

Kod pocztowy: 83-314

Miejscowość: Somonino

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat kartuski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/26/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/27/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

paris optique bonarka, lgd chełmno, powiatkrasnicki, pomylone gary poznań, napewno jak piszemy

yyyyy