Kompetencje kluczowe drogą edukacyjnej przygody! Realizacja zajęć dodatkowych dla uczniów i uczennic w Gminie Somonino

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-22-152/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat kartuski

Gmina: Somonino

Wartość ogółem: 2385717,5

Wydatki kwalifikowalne: 2385717,5

Dofinansowanie: 2385717,5

Dofinansowanie UE: 2027859,88

Nazwa beneficjenta: Gmina Somonino

NIP beneficjenta: 5891031191

Kod pocztowy: 83-314

Miejscowość: Somonino

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat kartuski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/15/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/19/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  7/1/2011

Data zakończenia realizacji: 12/31/2013

praca zamość pup, dofinansowanie na prawo jazdy kat c 2019, polska 2021 euro, doszczegółowić, www.dniotwarte.eu, zegarmistrz bonarka, życie gostynia facebook, dotacje na stawy 2021, przedszkole 22 lublin, na sygnale odc 369, czarnoziem pomorskie, suwałki obwodnica, ustawa o osobach niepełnosprawnych 2018, lidl praga północ, power

yyyyy