„Kompetencje kluczowe – klucz do sukcesu”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-236/13-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat kraśnicki

Gmina: Szastarka

Wartość ogółem: 299618,89

Wydatki kwalifikowalne: 299618,89

Dofinansowanie: 255068,89

Dofinansowanie UE: 254676,06

Nazwa beneficjenta: Gmina Szastarka

NIP beneficjenta: 7151675797

Kod pocztowy: 23-225

Miejscowość: Szastarka

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat kraśnicki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/9/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/11/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  11/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014

mauzoleum michniów, pup ndg oferty, oferty pracy czempiń, instrument na l, april stalowa wola, co to jest uzasadnienie, kwiaciarnia galeria młociny, kurs euro czerwiec 2020, urząd pracy w białogardzie, a kto się w styczniu, sprawozdanie z zamówień publicznych 2021 instrukcja, rozkład jazdy 750 łomianki, grobonet wałbrzych, kleopatra hrubieszów, urzad pracy w kepnie

yyyyy