Kompetencje kluczowe poszerzają horyzonty do mojej przyszłości.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-093/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat częstochowski

Gmina: Olsztyn

Wartość ogółem: 129511,36

Wydatki kwalifikowalne: 129511,36

Dofinansowanie: 113970

Dofinansowanie UE: 110084,66

Nazwa beneficjenta: Gmina Olsztyn/ Zespół Szkół w Kusiętach – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum

NIP beneficjenta: 9491864618

Kod pocztowy: 42-256

Miejscowość: Kusięta

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat częstochowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/19/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/20/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2013

Data zakończenia realizacji: 8/31/2014

dotacje dla szkół, analiza definicja, charakterystyka konkurencji, pociąg rybnik warszawa, która z podanych liczb leży najbliżej 0 na osi liczbowej, polska – rosja, pracuje i chce założyć własną firmę, 9 zer, przedszkole pinokio rzeszów, zpsb stargard, bydgoszcz stare miasto, przedstaw okoliczności powstania ruchu robotniczego, adrian kurowski, urząd marszałkowski logo, ryki wybory 2018, terminal lng świnoujście, krzysztof watała, majewski bus, deklaracja odpady poznań, wojsko choszczno praca

yyyyy