Kompetentne szkoły Gminy Głusk

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-146/11-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubelski

Gmina: Głusk

Wartość ogółem: 1027830

Wydatki kwalifikowalne: 1027830

Dofinansowanie: 899380

Dofinansowanie UE: 873655,5

Nazwa beneficjenta: Gmina Głusk

NIP beneficjenta: 9462579832

Kod pocztowy: 20-385

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/29/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/2/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/22/2011

Data zakończenia realizacji: 7/31/2012

plan euro 2021, nutraceutyki co to jest, ns konsulting sp z oo, polska region, 590, restrukturyzacja małych gospodarstw biznesplan wzór, jaki wrzesień 2021, dotacje na rozpoczęcie działalności 2021 lubelskie, zlecenie synonim, teczka animatora, przerwane objecia cda, kursy z urzędu pracy 2021, fazy rozwoju miasta, program farma gdzie jest nagrywany, ratyfikować, pup lukow, park trampolin dąbrowa górnicza

yyyyy