Kompetentni kluczowo – podniesienie oferty edukacyjnej szkół z Gminy Tarnogród

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-179/11-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat biłgorajski

Gmina: Tarnogród

Wartość ogółem: 736671,01

Wydatki kwalifikowalne: 736671,01

Dofinansowanie: 636183,01

Dofinansowanie UE: 626170,36

Nazwa beneficjenta: Europejskie Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej „Dom Europy”

NIP beneficjenta: 7122705596

Kod pocztowy: 20-029

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/30/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/29/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/1/2011

Data zakończenia realizacji: 7/31/2012

ustawą o pomocy społecznej 2021, super mama, kwalifikacje zawodowe co to, polska najwieksze granice, prymus zawodu pomorza i kujaw, uwolnienie, nisko kod pocztowy, w swoim żywiole, dofinansowanie do hodowli psów 2021, plon koszalin 4 marca, firma budowlana kujawsko pomorskie, ustawa o samorządzie gminnym streszczenie, adapto max, granica kołbaskowo aktualnie, pup przeworsk praca

yyyyy