Kompleksowa edukacja przedszkolna w gminie Wąchock

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-26-016/10-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat skarżyski

Gmina: Suchedniów

Wartość ogółem: 1521498,4

Wydatki kwalifikowalne: 1521498,4

Dofinansowanie: 1497198,4

Dofinansowanie UE: 1293273,64

Nazwa beneficjenta: Gmina Wąchock/Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku

NIP beneficjenta: 6641452064

Kod pocztowy: 27-215

Miejscowość: Wąchock

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat starachowicki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/3/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/17/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  2/1/2011

Data zakończenia realizacji: 1/31/2013

46 ztm kielce, znajdź ukryte wyrazy i napisz poprawnie zdania, um włocławek kontakty, głosowanie nad funduszem odbudowy kiedy, poduszka przeciw przeciągom ikea, 1km3 ile to m3, koronawirus na śląsku, kpa 2014, rynek definicja, część młodzieży spędza wiele wolnego czasu w centrach handlowych, program typ2, protest żłobków, apteka stawki, dotacje fundusze, upoważnienie osoby, kraje poza unią europejską, 27 641 obrazów, operacja gospodarcza, rp 6z, www zbaszyn pl, dotacja z urzędu pracy

yyyyy