Kompleksowa Opieka Pedagogiczna dla Dzieci z Miasta i Gminy Puck

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-22-028/09-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat pucki

Gmina: Puck – miasto

Wartość ogółem: 266537,59

Wydatki kwalifikowalne: 266537,59

Dofinansowanie: 258541,46

Dofinansowanie UE: 226556,95

Nazwa beneficjenta: Niepubliczne Przedszkole im. Jana Brzechwy

NIP beneficjenta: 5871082481

Kod pocztowy: 84-100

Miejscowość: Puck

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat pucki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/23/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/23/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  7/1/2009

Data zakończenia realizacji: 6/30/2011

program do zmniejszania pdf, mały brat opole, polskiebony eu opinie, informacjami, liczba 49-25+16 jest równa, zs23 bydgoszcz, centrum rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, lustro stockholm, transport chłodnia, formy organizacyjno prawne przedsiębiorstw schemat, formularz opłaty z tytułu udzielonej koncesji na 2017

yyyyy