Kompleksowe warsztaty językowe atutem placówek z powiatu jarosławskiego

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-190/08-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat jarosławski

Gmina:

Wartość ogółem: 254365,22

Wydatki kwalifikowalne: 254365,22

Dofinansowanie: 254365,22

Dofinansowanie UE: 216210,44

Nazwa beneficjenta: Centrum Edukacji Lingua

NIP beneficjenta: 6782458904

Kod pocztowy: 35-112

Miejscowość: Rzeszów

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Rzeszów

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/26/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/15/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2008

Data zakończenia realizacji: 7/31/2010

sąsiedzi (2014), kod skierowania 0000 covid, i urząd skarbowy w lublinie, dotacje z ue na otwarcie firmy, projekt dana 3, wtórne utonięcia u dorosłych, uchwała o wyborze zarządu wspólnoty mieszkaniowej wzór, pup poznań, fundusz odbudowy dla polski wstrzymany, uedy, wyraz podaną wielkość za pomocą innej jednostki, na sygnale odc 347, niedosłuch icd, promyk nadziei129, niepodległa dotacje, poprawnosc pesel, co znaczy skrót pesel, ustanawiana na nieruchomości, obowiązki zarządu wspólnoty mieszkaniowej, oferty pracy zagórów

yyyyy