Kompleksowy program rozwojowy dla Szkoły Podstawowej nr 9 i Gimnazjum nr 16 w Dąbrowie Górniczej. Odpowiedź na specyficzne potrzeby uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-039/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 317425

Wydatki kwalifikowalne: 317425

Dofinansowanie: 292031

Dofinansowanie UE: 248226,35

Nazwa beneficjenta: RAPZ Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 6291112852

Kod pocztowy: 41-300

Miejscowość: Dąbrowa Górnicza

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Dąbrowa Górnicza

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/14/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/15/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013

dofinansowanie inflacyjne, limit kosztów autorskich zastosowanych w bieżącym roku, ws. skrót, gyncentrum piekary śląskie, wydatki operacyjne, tablice pamiątkowe, deklaracja współpracy wzór, kündigung po niemiecku wzór, zycie rawicza pl, słownik polska angielski, jak założyć dom opieki

yyyyy