Kompleksowy program rozwojowy dla uczniów z Gimnazjum w Skoroszycach

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-16-027/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat nyski

Gmina: Skoroszyce

Wartość ogółem: 233354,35

Wydatki kwalifikowalne: 233354,35

Dofinansowanie: 198351,2

Dofinansowanie UE: 198351,2

Nazwa beneficjenta: Gmina Skoroszyce

NIP beneficjenta: 7532406077

Kod pocztowy: 48-320

Miejscowość: Skoroszyce

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat nyski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/18/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/18/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2013

Data zakończenia realizacji: 7/31/2014

słupów, parafia strzelce opolskie podwyższenia krzyża, polakom powierzono pełnienie funkcji administracyjnych, gazoport świnoujście 2014, fundusz górnośląski bur, wiadomosci com, dobry pasterz górki śląskie

yyyyy