Koniec języka za przewodnika

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-073/12-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Częstochowa

Gmina: M. Częstochowa

Wartość ogółem: 2873062,5

Wydatki kwalifikowalne: 2873062,5

Dofinansowanie: 2643217,5

Dofinansowanie UE: 2442103,13

Nazwa beneficjenta: Gmina Miasto Częstochowa

NIP beneficjenta: 5732745883

Kod pocztowy: 42-217

Miejscowość: Częstochowa

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Częstochowa

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/11/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/14/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2012

Data zakończenia realizacji: 8/31/2014

kis tu kielce, mieszkanie komunalne lublin, mkidn programy 2020, z/w, galanda śląska, praca warminsko mazurskie, program rpo, 4737 brutto ile to netto, dofinansowanie z unii na rozpoczęcie działalności gospodarczej 2022, rzeszów ul warszawska 18, portal jasło, ustawa 2.0 pdf

yyyyy