Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-22-103/10-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat tczewski

Gmina:

Wartość ogółem: 531246

Wydatki kwalifikowalne: 531246

Dofinansowanie: 531246

Dofinansowanie UE: 451559,1

Nazwa beneficjenta: Powiat Tczewski

NIP beneficjenta: 5932140707

Kod pocztowy: 83-110

Miejscowość: Tczew

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat tczewski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/2/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/2/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2011

Data zakończenia realizacji: 4/30/2012

kuchnia wrzoska opinie, ile osób w pociągu koronawirus 2021, łódzka dolina fs 19, domy warminsko mazurskie, rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów, firma za granicą, zastrzyk gotówki tekst, trasa wz łódz, w odniesieniu do po angielsku, szwecja upadł rząd

yyyyy