Kotlińskie przedszkole szansą na lepszy start.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-30-034/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat jarociński

Gmina: Kotlin

Wartość ogółem: 1201450

Wydatki kwalifikowalne: 1201450

Dofinansowanie: 1021232,5

Dofinansowanie UE: 1021232,5

Nazwa beneficjenta: EDUFIN Usługi księgowe i szkoleniowe Mariola Kowcuń

NIP beneficjenta: 6171545264

Kod pocztowy: 63-300

Miejscowość: Pleszew

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat pleszewski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/2/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/3/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

go to brand wyniki, biuro pracy lesko, ebs ząbkowice śląskie, regulamin małej wspólnoty mieszkaniowej wzór, właściwy synonim, urząd pracy chełm, nowa europa wschodnia, wzór na współczynnik przyrostu rzeczywistego, budowa gokarta, brakow, praca gov

yyyyy