Kożuszański Uniwersytet Dziecięcy

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-137/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat bialski

Gmina: Międzyrzec Podlaski

Wartość ogółem: 212602,28

Wydatki kwalifikowalne: 212602,28

Dofinansowanie: 212602,28

Dofinansowanie UE: 180711,94

Nazwa beneficjenta: Gmina Międzyrzec Podlaski/Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kożuszkach

NIP beneficjenta: 5381158449

Kod pocztowy: 21-560

Miejscowość: Międzyrzec Podlaski

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat bialski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/10/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/30/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/4/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2011

portal analiz, drukarka do domu 2020, programista cnc kurs, podaj dalej fundacja, urzad pracy busko zdroj, państwa członkowskie ue, formy internacjonalizacji przedsiębiorstw, ośrodek przemysłowy

yyyyy