Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-031/13-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat przemyski

Gmina: Stubno

Wartość ogółem: 363140,63

Wydatki kwalifikowalne: 363140,63

Dofinansowanie: 308669,57

Dofinansowanie UE: 289162,04

Nazwa beneficjenta: Oświata w Gminie Stubno

NIP beneficjenta: 7952368917

Kod pocztowy: 37-723

Miejscowość: Stubno

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat przemyski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: fundacja

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/25/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/29/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

prawo wodne streszczenie, ziemia czernichowska w 1634, polacy w 2020 roku wyszukiwarce internetowej najczęściej poszukiwali pomysł na, ochronka w rudniku nad sanem, zdolność honorowa, izolacja przewodu elektrycznego krzyżówka, tabela uszczerbku na zdrowiu krus 2019, www euro punkt pl, your europe, sprawozdanie z zamówień publicznych 2021 wzór, z/w, z nas, gimnazjum zabłudów, weksel wlasny, zdz sulęcin, wspierać synonim, ws, promyk nadziei 116, ministerstwo administracji i cyfryzacji departament administracji publicznej, informacje świętokrzyskie, czy po mr jest kropka

yyyyy