Kraina przedszkolaka

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-26-072/12-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat pińczowski

Gmina: Złota

Wartość ogółem: 502470,9

Wydatki kwalifikowalne: 502470,9

Dofinansowanie: 427100

Dofinansowanie UE: 427100,27

Nazwa beneficjenta: Gmina Złota/Zespół Placówek Oświatowych w Złotej Przedszkole Samorządowe

NIP beneficjenta: 6621817893

Kod pocztowy: 28-425

Miejscowość: Złota

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat pińczowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/28/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/1/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014

rejestr zgonów nakło nad notecią, t mobile faktura szczegółowa, konflikt interesów, kwestie, urząd miasta bytom dowód osobisty, gimnazjum stara dąbrowa, pgg baza przewoźników, informacja energetyczna, głuszyca.pl, a1 płatność, zus za lipiec 2019, europejska karta studenta, sices kielce, potwierdzenie nadania generator, kobiety polityki, pfron pracodawcą

yyyyy