Kraina Radosnych Maluchów – utworzenie punktu przedszkolnego w Gminie Hajnówka

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-20-199/11-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat hajnowski

Gmina: Hajnówka

Wartość ogółem: 1022124,9

Wydatki kwalifikowalne: 1022124,9

Dofinansowanie: 899469,91

Dofinansowanie UE: 868806,17

Nazwa beneficjenta: Gmina Hajnówka

NIP beneficjenta: 6030016983

Kod pocztowy: 17-200

Miejscowość: Hajnówka

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat hajnowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/16/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/10/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2011

Data zakończenia realizacji: 7/31/2013

proces przetwarzania ropy krzyżówka, pangea prezentacja, michał widelski, nieruchomosci malopolska, sandra iskierko, windows xp przeglądarka 2020, zgm rybnik, sm łukasińskiego, środki unijne

yyyyy