Krasnale z Boguchwał

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-28-025/14-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat ostródzki

Gmina: Miłakowo

Wartość ogółem: 390118,5

Wydatki kwalifikowalne: 390118,5

Dofinansowanie: 331600,72

Dofinansowanie UE: 331600,73

Nazwa beneficjenta: Gmina Miłakowo

NIP beneficjenta: 7411001387

Kod pocztowy: 14-310

Miejscowość: Miłakowo

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat ostródzki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/3/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/3/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  5/1/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

lista chorób psychosomatycznych, wiadomosci tarnów, ustal ile jest liczb spełniających warunek zad 5 str 44, przykłady inwestycji finansowych, nie masz, rybnik portal, archiwizacja dokumentacji, dofinansowanie na szkolenia 2022, marcin horala, polskie lokomotywy, rehabilitacja kamienna góra, wypłata 2022, dofinansowanie szkoleń dla jednoosobowej działalności gospodarczej, arkusz zleceń boruta, program do tworzenia ogrodów, kurs euro 31.10.2021, list intencyjny zatrudnienie, lista płci 2020, praca kartuzy pup, mfundusz dla każdego

yyyyy