Kreatywna szkoła – Pewna przyszłość i lepsze perspektywy

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-066/09-03

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Świętochłowice

Gmina: M. Świętochłowice

Wartość ogółem: 341987,88

Wydatki kwalifikowalne: 341987,88

Dofinansowanie: 341987,88

Dofinansowanie UE: 290689,7

Nazwa beneficjenta: Miasto Świętochłowice / Szkoła Podstawowa nr 1 im. Miłośników Ziemi Śląskiej

NIP beneficjenta: 6271262726

Kod pocztowy: 41-605

Miejscowość: Świętochłowice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Świętochłowice

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/17/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/17/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  12/1/2009

Data zakończenia realizacji: 3/31/2012

144 kzk gop, dom na sprzedaż wieleń, jak pisac, na podstawie opisu obserwacji uzupełnij informacje o doświadczeniu chemicznym, dochod narodowy, węzeł drogowy, krus janów lubelski, praca siemiatycze pup, inwestuj, warsztaty intymności pdf, ustawa kominowa maksymalne wynagrodzenie 2022, słowacja gov, oblaci, samorzady, uzupełnij 25 liczby 420 to, polityka kraj, www gif gov, delegacje zagraniczne 2014, urzad pracy kościerzyna, góra miasto, oświadczenie o braku środków trwałych wzór

yyyyy