Kreatywne przedszkolaki w Gminie Wodzisław

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-26-002/14-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat jędrzejowski

Gmina: Wodzisław

Wartość ogółem: 174440

Wydatki kwalifikowalne: 174440

Dofinansowanie: 174440

Dofinansowanie UE: 148274

Nazwa beneficjenta: Gmina Wodzisław

NIP beneficjenta: 6562215950

Kod pocztowy: 28-330

Miejscowość: Wodzisław

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat jędrzejowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/2/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/3/2015

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/2/2015

Data zakończenia realizacji: 8/31/2015

stokrotka olsztyn, powiatowy urząd pracy kartuzy, numer do urzędu pracy, synonim innowacyjny, fundusze unijne w polsce, laryngolodzy białystok, wirus podlaski, pobudzający impuls, instytucje społeczne, dziedzina gospodarki, spalanie gazu ziemnego, o-, ocena efektywności zajęć logopedycznych, droga z, ost med wyszków, przedłużenie koncesji na alkohol, co to punkty różnicujące w rekrutacji, konkurs nfz, upoważnienie dla pracownika, firma gov, największe fundusze inwestycyjne na świecie

yyyyy