Kreatywny Uczeń i Nauczyciel

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-180/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat mielecki

Gmina: Mielec

Wartość ogółem: 197790

Wydatki kwalifikowalne: 197790

Dofinansowanie: 173790

Dofinansowanie UE: 168121,5

Nazwa beneficjenta: Gmina Mielec/Szkoła Podstawowa w Woli Mieleckiej

NIP beneficjenta: 8171812499

Kod pocztowy: 39-300

Miejscowość: Mielec

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat mielecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/29/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/29/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  12/1/2013

Data zakończenia realizacji: 11/30/2014

przeglądarka sanatorium nfz, 15 marca lubuskie, dionizosa 12, polska slwoacja, rządowy fundusz inwestycji lokalnych księgowanie

yyyyy