Kroczymy na szczyt wiedzy

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-22-013/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat m. Gdańsk

Gmina: M. Gdańsk

Wartość ogółem: 30000

Wydatki kwalifikowalne: 30000

Dofinansowanie: 30000

Dofinansowanie UE: 25500

Nazwa beneficjenta: Towarzystwo Szkolne „Leśna Góra”

NIP beneficjenta: 9570054523

Kod pocztowy: 80-257

Miejscowość: Gdańsk

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat m. Gdańsk

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/29/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/29/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/2/2013

Data zakończenia realizacji: 6/27/2014

budowa fotowoltaiki, pamiec fizyczna duze zuzycie, dział ekonomii którego przedmiotem badań jest gospodarka narodowa jako całość, tabletki na szybkość dla gołębi, praca sompolno, jak sprawdzić spis, gpi rybnik, teren wydzielony na tor kolejowy, carrefour dworzec wileński godziny otwarcia, podkarpackie rpo, co wliczamy do długości frazy, zasada, najwięcej informacji o początkowym etapie ekspansji piastów przynoszą, lublin ratusz, dofinansowania dla młodych przedsiębiorców, autobusy elektryczne w polsce

yyyyy