„Krok bliżej sukcesu” – Program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z szkół podstawowych i gimnazjów mieszkających na obszarach Rzeszowa zagrożonych patologiami społecznymi

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-231/08-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Rzeszów

Gmina: M. Rzeszów

Wartość ogółem: 190890

Wydatki kwalifikowalne: 190890

Dofinansowanie: 190890

Dofinansowanie UE: 162256,5

Nazwa beneficjenta: Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „WZRASTANIE”

NIP beneficjenta: 7951561960

Kod pocztowy: 37-220

Miejscowość: Rzeszów

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat przeworski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: fundacja

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/12/2008

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/31/2008

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2008

Data zakończenia realizacji: 6/30/2009

przykłady inwestycji finansowych, bryły przedstawione na poniższych rysunkach powstały przez wycięcie, www lubasz pl, urząd miasta bytom dowód osobisty, urząd pracy w białogardzie, poziom mistrza cda, informacje lubuskie zielona góra, powiatowy urząd pracy pyrzyce, dofinansowanie na innowacje, art. 44 ust.3

yyyyy