Kronowo otwarte na dzieci

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-28-086/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat olsztyński

Gmina: Barczewo

Wartość ogółem: 446523,55

Wydatki kwalifikowalne: 446523,55

Dofinansowanie: 439825,7

Dofinansowanie UE: 373851,85

Nazwa beneficjenta: Niepubliczne Przedszkole w Kronowie

NIP beneficjenta: 7391688374

Kod pocztowy: 11-012

Miejscowość: Kronowo

Województwo:

Powiat:

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/9/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/9/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2010

Data zakończenia realizacji: 9/30/2011

karolina paciorek, jaki kurs zawodowy oplaca sie zrobic, psp nr 3 praszka, granty dla szkół 2017, gugu logo, praca ostrów mazowiecka pup, dotacje z unii europejskiej 2022, etat maj 2021, przegląd lokalny, założenie jdg, jak wygląda 100 tys zł, słońce świeci wszystkim, praca jasło pup, program power, antybiotyki a szczepienie, zwoltex łódź, wskaż formy które poprawnie uzupełniają podane zdania

yyyyy