Kształcąc nowocześnie, równamy szanse

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-022/10-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat trzebnicki

Gmina: Trzebnica

Wartość ogółem: 1491485,22

Wydatki kwalifikowalne: 1491485,22

Dofinansowanie: 1491485,22

Dofinansowanie UE: 1267762,44

Nazwa beneficjenta: Powiat Trzebnicki

NIP beneficjenta: 9151605763

Kod pocztowy: 55-100

Miejscowość: Trzebnica

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat trzebnicki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/11/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/26/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 7/31/2012

urząd marszałkowski wrocław dotacje, zs5 resman, ministerstwo zdrowia logotyp, budowa tunelu świnoujście

yyyyy