Kształtujemy naszą przyszłość

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-04-106/13-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat chełmiński

Gmina: Chełmno – miasto

Wartość ogółem: 383040

Wydatki kwalifikowalne: 383040

Dofinansowanie: 325584

Dofinansowanie UE: 325584

Nazwa beneficjenta: Gmina Miasto Chełmno

NIP beneficjenta: 8751003167

Kod pocztowy: 86-200

Miejscowość: Chełmno

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat chełmiński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/12/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/12/2015

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  3/3/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

oceń politykę równowagi i równych odległości, lubelszczyzna edu pl, środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, urzad marszałkowski praca, noclegi ełk, urząd miejski partyzantów, ewaluacja 2021, szkoła podstawowa w miączynie, ochronka ropczyce, pomorskie koronawirus, pisma urzędowe rodzaje, podzielona płatność a potrącenie korekty, zaświadczenie do zus

yyyyy