Kto nigdy nie był dzieckiem, nie może stać się dorosłym-lepszy starst przedszkolaków w gminie Szydłów

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-26-017/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat staszowski

Gmina: Szydłów

Wartość ogółem: 964444

Wydatki kwalifikowalne: 964444

Dofinansowanie: 819777

Dofinansowanie UE: 793339

Nazwa beneficjenta: Gminne Centrum Kultury w Szydłowie

NIP beneficjenta: 8661670670

Kod pocztowy: 28-225

Miejscowość: Szydłów

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat staszowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: samorządowa osoba prawna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/12/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/13/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2012

Data zakończenia realizacji: 7/30/2014

instalacje oze, sklep papierniczy praga południe, skala adl, urząd marszałkowski województwa zachodniopomorskiego, grenadierów 13, wytyczne kwalifikowalności power, logo program, minister szkolnictwa wyzszego, psychoterapia wieliczka, urząd pracy lezajsk, inea poczta, komplementarna, centrum olejowe skarżysko, przypadki po angielsku, sieradz wiadomosci lokalne, mf portal podatkowy, polmark kielce, typy stron internetowych, newonce radio częstotliwość, zakładanie firmy toruń

yyyyy