KU PRZYSZŁOŚCI

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-207/12-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat hrubieszowski

Gmina: Werbkowice

Wartość ogółem: 217357

Wydatki kwalifikowalne: 217357

Dofinansowanie: 195621,3

Dofinansowanie UE: 184753,45

Nazwa beneficjenta: Gmina Werbkowice

NIP beneficjenta: 9191783198

Kod pocztowy: 22-550

Miejscowość: Werbkowice

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat hrubieszowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/7/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/12/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/1/2012

Data zakończenia realizacji: 7/31/2013

szpital odcinek 782, pierwsze strony www, wzór rezygnacji ze stanowiska, ile liczb spośród wyników poniższych działań to liczby ujemne, straż pożarna okonek, dom na sprzedaż golina, żyto agat, katowice główne, co to znaczy geneza, ile mamy miast w polsce, koronawirus skutki

yyyyy