Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-205/09-03

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat lubliniecki

Gmina: Woźniki

Wartość ogółem: 1246203

Wydatki kwalifikowalne: 1246203

Dofinansowanie: 1246203

Dofinansowanie UE: 1059272,55

Nazwa beneficjenta: Gmina/Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Miasta i Gminy Woźniki

NIP beneficjenta: 5751576766

Kod pocztowy: 42-289

Miejscowość: Woźniki

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat lubliniecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/6/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/18/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2009

Data zakończenia realizacji: 8/31/2011

granice słowacji, arimr gov pl wnioski, sławomir pomiankowski, szyte na miarę, warszawa portal, żłobek kacperek radom, jak legalnie uniknąć spisu powszechnego pdf, www do celu, fabryka życia dąbrowa górnicza, jedrzejowska.net, próchnika 5, pewną kwotę podzielono w stosunku 1 do dwóch do dwóch, nfz lubelskie, dotacje na założenie firmy 2021, państwa europejskie, www.firma.gov, przyporządkuj wymienione organy do odpowiednich rodzajów administracji publicznej, dominik opolski myśli życiowych, zawodowcy, katalog wydatków na cele mieszkaniowe 2020, rosnąc w siłę

yyyyy