Ku przyszłości

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-041/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat mielecki

Gmina: Radomyśl Wielki

Wartość ogółem: 2313428

Wydatki kwalifikowalne: 2313428

Dofinansowanie: 2278726,58

Dofinansowanie UE: 1966413,8

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie „Ku Przyszłości”

NIP beneficjenta: 8172106823

Kod pocztowy: 39-310

Miejscowość: Radomyśl Wielki

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat mielecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/24/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/30/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2009

Data zakończenia realizacji: 8/31/2012

w pewnym budynku jest 12 pięter, bühler polska, polityka słownik, ewaluacja co to jest, geneva trust polska opinie, dopłaty do ogródków działkowych, fabryka wagonów görlitz praca, organizacje pozarządowe warszawa, pup szamotuły, wynajem mieszkania opole lubelskie, wczasy dla seniorów z dopłata z unii europejskiej 2020, ministerstwo finansów live chat, obwodnica lubaczowa, kurs angielskiego olsztyn, jak sie pisze nie dobrze, jak upiec idealną bezę, końcowy odcinek kręgosłupa ryb i płazów, umig praszka

yyyyy