Ku rozwojowi najmłodszych – stawiamy na innowacyjne przedszkola

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-14-191/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat ostrowski

Gmina: Boguty-Pianki

Wartość ogółem: 171434,05

Wydatki kwalifikowalne: 171434,05

Dofinansowanie: 171434,05

Dofinansowanie UE: 145718,94

Nazwa beneficjenta: Społeczno – Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator”

NIP beneficjenta: 7181729859

Kod pocztowy: 18-400

Miejscowość: Łomża

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat m. Łomża / Powiat łomżyński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/11/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/11/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  4/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014

przychodnia chrobrego wałbrzych, szybkie ubezwłasnowolnienie, praca powiat wolominski, branż, pfe, zus druk us 7, rozwiązanie umowy dzierżawy gruntów rolnych za porozumieniem stron wzór, gazeta jeleniogórska, pomoc de minimis dla przedsiębiorców, tygodnik tucholski facebook, dofinansowania na otwarcie firmy, przykładowy rachunek za gaz, mb portal

yyyyy