Ku rozwojowi z Indywidualizacją

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-04-054/13-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat aleksandrowski

Gmina: Koneck

Wartość ogółem: 29992

Wydatki kwalifikowalne: 29992

Dofinansowanie: 29992

Dofinansowanie UE: 25493,2

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie „Jesteśmy Razem”

NIP beneficjenta: 8911622845

Kod pocztowy: 87-702

Miejscowość: Koneck

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat aleksandrowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/19/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/20/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/2/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014

urząd marszałkowski opole bip, ładunek formalny, umowa związku partnerskiego wzór, wyszukiwarka osób, dofinansowanie do aparatu ortodontycznego 2019, technikum nr 1 nowy sącz, starostwo żyrardów wydział komunikacji, urząd wojewódzki bielsko biała, przydzielenie środków na różne cele, cross 250 zachodniopomorskie, urzad pracy bytow, lista piechocińskiego, korona sądecka dla młodych, fundusze, baza znaków krajowych

yyyyy