Ku sukcesom dzięki indywidualizacji

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-14-302/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat miński

Gmina: Halinów

Wartość ogółem: 257613

Wydatki kwalifikowalne: 257613

Dofinansowanie: 257613

Dofinansowanie UE: 218971,05

Nazwa beneficjenta: Gmina Halinów

NIP beneficjenta: 8222160292

Kod pocztowy: 05-074

Miejscowość: Halinów

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat miński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/30/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/30/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/2/2013

Data zakończenia realizacji: 8/31/2014

trzeci urząd skarbowy bydgoszcz godziny otwarcia, przedszkole 418, ministerstwo energii wniosek, dużych, agroturystyka drawsko pomorskie, ustawa o sir, powiatowy urząd pracy w zamościu, kwestionariusz ankiety wzór, dofinansowanie do samochodu dla opiekuna osoby niepełnosprawnej 2019

yyyyy