Ku szczytom wiedzy z indywidualizacją.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-20-757/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat suwalski

Gmina: Przerośl

Wartość ogółem: 59597

Wydatki kwalifikowalne: 59597

Dofinansowanie: 59597

Dofinansowanie UE: 50657,45

Nazwa beneficjenta: Gmina Przerośl

NIP beneficjenta: 8442142221

Kod pocztowy: 16-427

Miejscowość: Przerośl

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat suwalski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/3/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/3/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/2/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014

break the code katowice, chopin 2020.pl, znaki kolejowe, przeciwieństwo postępu, otwarcie działalności gospodarczej 2022, zaświadczenie o składkach zus, 36 cali inaczej, poręczenie dotacji z urzędu pracy a zdolność kredytowa, do prostego człowieka pdf, flaga ue, pies zachodniopomorskie, doplaty 2021 forum, zs w zebrzydowicach, na dwóch identycznych kulach wykonanych z przewodnika, urząd gminy stare miasto, pisma oficjalne

yyyyy