„Ku wiedzy i rozwojowi”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-20-762/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat białostocki

Gmina: Poświętne

Wartość ogółem: 41700

Wydatki kwalifikowalne: 41700

Dofinansowanie: 41700

Dofinansowanie UE: 35445

Nazwa beneficjenta: Gmina Poświętne

NIP beneficjenta: 9661949154

Kod pocztowy: 18-112

Miejscowość: Poświętne

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat białostocki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/4/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/14/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  12/3/2012

Data zakończenia realizacji: 6/28/2013

zasiłek dla bezrobotnych a posiadanie ziemi 2020, cerekwicka wiek, ładunek formalny, chcieć, pup ndm, dochód narodowy polski 2018, ja mogę, osp urszulin, statystyki osp 2021 kujawsko-pomorskie, patrycja drobnikowska, państwo na ł, rozporzadzenie covid 15 grudnia 2021, czy mołdawia jest w unii europejskiej, pkp intercity czas serwisowy, co to podmiot, grupa e euro 2020, pismo administracyjne, pełnia 27 kwietnia, żywe ściany z roślin, biuro pracy mielec, psz-dkdg

yyyyy