Kubuś Puchatek II

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-26-070/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat kielecki

Gmina:

Wartość ogółem: 840000

Wydatki kwalifikowalne: 840000

Dofinansowanie: 714000

Dofinansowanie UE: 606900

Nazwa beneficjenta: Prywatne przedszkole z oddziałami integracyjnymi im. Kubusia Puchatka w Kielcach

NIP beneficjenta: 6561682572

Kod pocztowy: 25-709

Miejscowość: Kielce

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat m. Kielce

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/18/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/18/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014

dionizosa warszawa, objęty synonim, progres investment tomasz t, gmina szreńsk harmonogram wywozu śmieci, realizować się, cross finance, urząd pracy nowe miasto lubawskie

yyyyy