Kubuś Puchatek – punkt przedszkolny w Kościelcu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-30-032/11-04

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat kolski

Gmina: Kościelec

Wartość ogółem: 795383,8

Wydatki kwalifikowalne: 795383,8

Dofinansowanie: 781586

Dofinansowanie UE: 676076,23

Nazwa beneficjenta: Gmina Kościelec

NIP beneficjenta: 6662004632

Kod pocztowy: 62-604

Miejscowość: Kościelec

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat kolski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/27/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/17/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  3/1/2012

Data zakończenia realizacji: 2/28/2014

realokacja, poniżej wymieniono nazwy kości budujących czaszkę, zidentyfikowane, polska sliwacja, przedszkole nr 2 mielec, badania przesiewowe kolonoskopia, panstwa europa, oddział tatarski, pb 3, opis projektu badawczego wzór, wer lublin kontakt, wybierz i zapisz w tabeli nazwy tych regionów, przedmiot dyskusji, zle miejsce pdf

yyyyy