Kubuś-Utworzenie Punktu przedszkolnego w Rodnowie szansą dla najmłodszych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-28-081/08-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat bartoszycki

Gmina: Bartoszyce

Wartość ogółem: 867139,66

Wydatki kwalifikowalne: 867139,66

Dofinansowanie: 806799,66

Dofinansowanie UE: 737068,71

Nazwa beneficjenta: Gmina Bartoszyce

NIP beneficjenta: 7431970669

Kod pocztowy: 11-200

Miejscowość: Bartoszyce

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat bartoszycki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/17/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/23/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/1/2008

Data zakończenia realizacji: 8/31/2011

gierkówka droga, hotel jagiełło hrubieszów, za raz, urząd skarbowy warszawa, postępu 3, euro 2020 1/4, bytomska karta seniora, publikacjach, prowadzę działalność gospodarczą, sprawozdanie finansowe wzór, opieka nad, dotacja unijna a koszty uzyskania przychodu, kredyt na start firmy 2020, szkoła janów lubelski

yyyyy