Kubusiowe Przedszkole w Księżynie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-20-120/10-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat białostocki

Gmina: Juchnowiec Kościelny

Wartość ogółem: 590620

Wydatki kwalifikowalne: 590620

Dofinansowanie: 561089

Dofinansowanie UE: 502027

Nazwa beneficjenta: Gmina Juchnowiec Kościelny

NIP beneficjenta: 9661813207

Kod pocztowy: 16-061

Miejscowość: Juchnowiec Kościelny

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat białostocki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/9/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/4/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  11/1/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2012

krajowy program kolejowy, z jakiego regionu francji wywodzi się marka yves rocher, direct mail, domena 103 1a, rymanów zdrój sanatorium maria, kredyt na działalność gospodarczą, najlepszy gilm, rozporzadzenie 19 marca 2021, młody rolnik 2021 na co można przeznaczyć pieniądze, sprawdź w słowniku poprawnej polszczyzny które formy są poprawne, mój prąd wniosek w procesie weryfikacji, dotacje unijne 2018 śląsk, tarcza czerwiec 2021, koronawirus, pismo formalne, wrzesiński ośrodek kultury, portal edu, regionalne centrum kulturalno biblioteczne w brzesku

yyyyy