Kubusiowe Przedszkole w Złochowicach

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-24-029/13-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat kłobucki

Gmina: Opatów

Wartość ogółem: 1028863,86

Wydatki kwalifikowalne: 1028863,86

Dofinansowanie: 874534,28

Dofinansowanie UE: 874534,28

Nazwa beneficjenta: Gmina Opatów

NIP beneficjenta: 5742055341

Kod pocztowy: 42-152

Miejscowość: Opatów

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat kłobucki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/24/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/25/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  7/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

zdm lublin, 29 czerwca euro, darmowe szkolenia 2021, dowborczykow 25, dofinansowanie działalności gospodarczej 2019, mała pożyczka sp z oo, capo pdf, wyszukiwarka chrome, praca psycholog warmińsko mazurskie, serwis rowerowy lublin czechów, up czarnków, internetowy system wyznaczania spotkań wiza usa, co to polityka, dom opieki milanówek, zap-3 2021

yyyyy