Kultura kluczem do rozwoju

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-223/09-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat wodzisławski

Gmina: Wodzisław Śląski

Wartość ogółem: 595445

Wydatki kwalifikowalne: 595445

Dofinansowanie: 595445

Dofinansowanie UE: 506128,25

Nazwa beneficjenta: Miasto Wodzisław Śląski

NIP beneficjenta: 6471277603

Kod pocztowy: 44-300

Miejscowość: Wodzisław Śląski

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat wodzisławski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/17/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/17/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2011

dokonaj krótkiej charakterystyki budżetu gminy lub powiatu w którym mieszkasz, dopasuj nazwy miast i regionów do dominującego tam rodzaju turystyki, kierunkowy do rosji 79, euro 2021 jakie kraje, zlecę archiwizację dokumentów, urząd województwa pomorskiego

yyyyy