„Kurs na edukację – wyrównywanie szans edukacyjno – rozwojowych uczniów klas I-III Sp1 i Sp 2 w Gminie Miasto Puck

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-22-229/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat słupski

Gmina: Ustka – miasto

Wartość ogółem: 169140

Wydatki kwalifikowalne: 169140

Dofinansowanie: 169140

Dofinansowanie UE: 143769

Nazwa beneficjenta: Gmina Miasto Ustka

NIP beneficjenta: 8390023621

Kod pocztowy: 76-270

Miejscowość: Ustka

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat słupski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/5/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/6/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/22/2011

Data zakończenia realizacji: 7/27/2012

klasztor konin, www.o, zsp2 leżajsk, ppp gov pl, pozytywna opinia o stażyście wzór, wałbrzych palestyna, termomodernizacja dofinansowanie 2018 łódzkie, portal obywatela, wychowawca kolonijny praca 2019, szef rady jezyka polskiego, wiele do życzenia, korona wirus

yyyyy