Kuźnia brodnickich talentów

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-04-059/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat brodnicki

Gmina: Brodnica

Wartość ogółem: 968760

Wydatki kwalifikowalne: 968760

Dofinansowanie: 823446

Dofinansowanie UE: 823446

Nazwa beneficjenta: Gmina Miasta Brodnicy

NIP beneficjenta: 8741740467

Kod pocztowy: 87-300

Miejscowość: Brodnica

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat brodnicki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/7/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/7/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  3/1/2014

Data zakończenia realizacji: 7/30/2015

pożyczka ze środków unijnych, punkty a 30 32, jak się pisze mężczyzna, nieyal, dochod to, największe państwa europy, wizaz konkursy, trasa wz łódz, dobry pomysl, polska i unia europejska, nocleg walbrzych, teleinformatyk praca, kk skrot, przedszkole bajka kiszkowo, rozszerzenia ue, grodzisk wlkp pup, pożyczka lublin, rozwoj polski

yyyyy