Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-20-577/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat augustowski

Gmina: Augustów – miasto

Wartość ogółem: 281980

Wydatki kwalifikowalne: 281980

Dofinansowanie: 281980

Dofinansowanie UE: 239683

Nazwa beneficjenta: Gmina Miasto Augustów – Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Konopnickiej w Augustowie

NIP beneficjenta: 8461529116

Kod pocztowy: 16-300

Miejscowość: Augustów

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat augustowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/23/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/30/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2013

firefox przeglądarka, województwa w polsce 2020, przekierowanie po angielsku, postać elektroniczna dokumentu

yyyyy