Kuźnia talentów

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-117/11-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat wrocławski

Gmina: Kąty Wrocławskie

Wartość ogółem: 335476

Wydatki kwalifikowalne: 335476

Dofinansowanie: 335476

Dofinansowanie UE: 285154,6

Nazwa beneficjenta: Gmina Kąty Wrocławskie

NIP beneficjenta: 9130005147

Kod pocztowy: 55-080

Miejscowość: Kąty Wrocławskie

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat górowski / Powiat wrocławski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/18/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/4/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2012

Data zakończenia realizacji: 5/31/2014

ministerstwo sp, taaki maluch, wniosek do agencji rolnej 2022, 6 września 2019, personal finance interwencja, z życia wzięte str 59, kurs g1, długie zdania, urzad pracy tczew

yyyyy