Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-04-015/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat nakielski

Gmina:

Wartość ogółem: 1553764,87

Wydatki kwalifikowalne: 1553764,87

Dofinansowanie: 1320700,14

Dofinansowanie UE: 1320700,14

Nazwa beneficjenta: Gmina Nakło nad Notecią

NIP beneficjenta: 5581768632

Kod pocztowy: 89-100

Miejscowość: Nakło nad Notecią

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat nakielski / Powiat świecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/10/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/16/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2011

ten od stanowienia praw krzyżówka, regulamin ogólny sił zbrojnych 2019 pdf, iws, dobrzy politycy.pl, biuro projektowe legnica, regon kto nadaje

yyyyy