Laboratorium przedsiębiorczości i technologii

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-080/13-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat mikołowski

Gmina: Wyry

Wartość ogółem: 584752,6

Wydatki kwalifikowalne: 584752,6

Dofinansowanie: 514582,29

Dofinansowanie UE: 493214,71

Nazwa beneficjenta: Centrum Społecznego Rozwoju

NIP beneficjenta: 6351710115

Kod pocztowy: 43-173

Miejscowość: Łaziska Górne

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat mikołowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/17/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/17/2015

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

obszar zabudowany przylegający bezpośrednio do dużego miasta, natura 2000 dotacje 2022, pup ostrów wielkopolski, pełna lista uczuć, elżbieta żurek, wyniki konkursów przedmiotowych gorzów, przystawka do wózka, osobista analiza swot, lidl praga południe, aktywna mama lublin, dofinansowania osp 2021, promyk nadziei153, sanktuarium w kalwarii pacławskiej, dofe, urząd pracy kępno, najprawdopodobniej wystąpił błąd inicjowania lub aktualizacji transakcji, lo 63

yyyyy